Institul de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare îşi propune sã afirme calitatea de persoanã a fiinţei umane. Individul-client, consumatorul, pacientul, turistul, pasagerul, cetãţeanul, pietonul, nu saturã plenar statutul ontologic de persoanã unicã şi irepetabilã. Pluri-, Inter- şi Transdisciplinaritatea nu fac decât sã arunce punţi între şi peste spaţiile pãrelnic vide dintre diferitele discipline. Dincolo de tradiţie, culturã şi limbã naţionalã, existã o identitate terestrã, cosmicã şi metafizicã a cãrei limbaje sunt filosofia, matematica, muzica şi sacrul.